Port 19 Bostadsprojektet I Norra Hamnen, Ekenäs tar ett nytt steg framåt

Efter vintermörker kommer ljus och sommartider
27 januari, 2016
Uppmärksammad arkitektbyrå:
26 april, 2016

Port 19 Bostadsprojektet I Norra Hamnen, Ekenäs tar ett nytt steg framåt

Pressmeddelande 21.3.2016

I dag undertecknades RS finansieringsavtalet mellan byggherren Mäenpää Byggnads Ab och Andelsbanken Raseborg. Därmed är finansieringen av bostadsprojektets första fas omfattande 36 lägenheter med tillhörande garageplatser och båtplatser finansierade.

Markarbetena och byggandet startar i början på april och de första inflyttningarna kommer till sommaren nästa år. Arbetet med att förbereda tomten i Norra Hamnen i form av markundersökningar och rivning av befintliga byggnader är redan genomfört.

Mäenpää Byggnads Ab väljer lokala samarbetspartners och håller som bäst på med att utvärdera anbud för mark- och grundarbetena. Beslut om val av samarbetsparter görs strax efter påsk och nya anbudsförfrågningar för teknik omfattande VVS och el kommer att lämnas ut vecka 15.
Mäenpää har tidigare valt kök och badrumsleverantören Puustelli via deras lokala ombud.

Port 19 bostäderna ”Vid havet mitt i staden” är ägarlägenheter där den maritima miljön i stadskärnan skapar ett bekvämt och unikt boende. www.port19.fi

Frågor om projektet kan riktas till:

Mats Mäenpää, VD, 050 5632 760
Peter Tanzer +46 70 6444 258
OPKK Ekenäs 010 256 9545

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *